Sameiet Kalmarhuset

Kalmarhuset er lokalisert i Jon Smørsgate 11, men sameiet har adresse Markeveien 12 i Bergen og består av 57 selveierleiligheter og 9 næringsenheter på tilsammen 6.549 kvadratmeter.

Kalmarhuset 80 år

Kalmarhuset ble tegnet av arkitekt Leif Grung for forsikringsselskapet Æolus i 1936 og representerer et av Bergens flotteste eksempler på funksjonalisme. Bygget ligger på en vanskelig, skrånende tomt og har et kraftig tårn som skaper et visuelt skille mellom de to dominerende bygningskropper: Én boligdel og én kontorfløy som begge er preget av horisontale bånd av teglstein. I kontorfløyens første etasje lå det opprinnelig en bensinstasjon. Denne bygningsdelen har fått en buet form, tilpasset motorveien som var planlagt mot Nøstet.

Med sin kompakte og organiske form har Kalmarhuset flere likhetstrekk med bygg av den tysk-jødiske Erich Mendelsohns arkitektur, slik den eksempelvis kom til uttrykk i Doblouggården (1933) i Oslo og hans ulike varemagasiner for Kaufhof Schocken i Tyskland. Med sitt funksjonalistiske formspråk skapte Kalmarhuset debatt i sin samtid i Bergen.

Huset er verneverdig, og derfor kan det ikke gjøres endringer på fasaden.

Huset var også i en periode Bed & Breakfast-hotell (Kalmar in), og planene var å gjøre huset om til hotell. Dette ble ikke godkjent, så i 1997 gjennomgikk huset en totalrenovering med seksjonering/ombygging til selveierleiligheter, og det er i dag et fåtall av kontorer i huset, hovedsakelig i byggets tre nederste etasjer.

Under 2. verdenskrig var det sykestue i kjelleren, og rykter sier at det gikk en underjordisk gang fra Kalmarhuset til Gestapos hovedkvarter i Ricks-huset.

I husets hovedinngang er det en utstilling om Kalmarhuset, hentet fra en utstilling om bygg i Bergen. (Kilde:Wikipedia)